GReHA

Per resolució del 7 maig 2014 del president de la Comissió Executiva d ‘Ajuts de Recerca de l’AGAUR (Generalitat de Catalunya), el Grup de Recerca d’ Història Actual (GReHA) queda reconegut com Grup de Recerca Emergent (GRE) amb número d’expedient 2014 SGR 956

El Grup de Recerca d’Història Actual té com a objectius del seu treball:

a) Fomentar els estudis i investigacions acadèmiques sobre la Història Actual, que establim en el període de la Postguerra Freda (1990-2008).
b) Debatre i experimentar al voltant dels temes i assignatures que tinguin relació amb aquest període en el marc de la Història Contemporània.
c) Romandre en contacte amb els centres acadèmics, investigadors o docents que es dediquen a la Història Actual.

Tot i centrar la seva activitat en els estudis historiogràfics, el grup de recerca té vocació d’interdisciplinari, i per això no acollirà només a historiadors, sinó també a politòlegs, antropòlegs, comunicòlegs, sociòlegs, i tots aquells acadèmics que puguin ajudar a entendre el període estudiat. De la mateixa manera, la procedència dels integrants del grup no queda restringida a la Universitat Autònoma de Barcelona: podran pertànyer al GIHA professors o investigadors de qualsevol centre.

En qualsevol cas, el Grup es centrarà en els estudis internacionals, deixant per a altres centres especialitzats ja existents l’estudi de la Història Actual a Espanya o Catalunya.